TOBB ARTVİN MESLEK LİSESİ PROJESİ

Artvin şehir merkezindeki mevcut okul parselinde tasarlanan projede, alanın eğimli topografik özellikleri ve imar durumundan kaynaklı sınırlandırmalardan pozitif olarak yararlanmak hedeflenmiştir. Arazideki eğim, atölyelere doğal ışık ve doğal hava alabilecek şekilde ve kendi terasları oluşturularak değerlendirilmiş, gerekli teknik altyapı sağlanmıştır. Atölyelerin üzeri ise okul kantinin de açıldığı çok amaçlı bir teras olarak tüm okula hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Yapı sirkülasyon kulelerinde daralarak, üç farklı kütleye bölümlendirilmiştir. İklimsel veriler göz önünde bulundurularak kırma çatı proje özelinde yeniden yorumlanmıştır.

PROJE KONUMU Artvin
PROJE İÇERİĞİ Eğitim Yapısı
YAPI ALANI 7500 m²
İŞVEREN TOBB
STATÜSÜ Tamamlandı
PROJE YILI 2017

BENZER PROJELER

Aura Design Studio