OFİS

Mimarlık, kentsel tasarım, iç mekan tasarımı alanlarında proje üretimi yapan AURA Design Studio, Mimar Filiz Cingi Yurdakul tarafından çok disiplinli bir tasarım ofisi olarak kuruldu. Disiplinler arasında çoklu aktörleri, alanları ve ölçekleri içeren proje üretimlerinin ana odağına “yeni mekânsal deneyimleri” koyan AURA Design Studio tasarımlarını kamusal alanın şehir ve insan hayatı ile ilişkisini anlamak ve güçlendirmek üzere, mekan üretimi araştırmaları yaparak sürdürüyor.

AURA Design Studio, bir yapının tasarımında birincil tasarım kriteri olarak yapıdaki yaşam döngüsünü alır. Yapı kullanıcılarının, onların iç ve dış çevreleriyle ilişkili olarak yaptıkları eylemlerin ve etkileşimlerin yapı tasarımına mekânsal ilişkiler ve form olarak yansımasını senaryolaştırarak tasarımını tamamlar.

Filiz Cingi Yurdakul, 1980 yılında Ankara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Mimarlık Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu. Çok çeşitli ölçeklerde ve rollerde çalışarak, büyük bir merakla mimarlık yaptı. Kentsel tasarım projeleri, karma projeler, ticari yapılar, büyük ve küçük ölçekli konut projeleri, eğitim yapıları, alışveriş merkezleri, ofisler, otel projeleri ve iç mekân tasarımı alanlarında çalışmış olup, projelerde tasarım, proje yönetimi ve inşaat yönetimi alanlarında deneyim sahibidir.
UZMANLIKLAR
  • Mimarlık
  • BIM
  • Sürdürülebilirlik
  • İç mekanlar
  • Modelleme
  • Proje Yönetimi
  • Proje ve Uygulama

VİZYON

AURA DS bugüne gelinen süreçte insan ve yapı tarihini anlamadan yapılan çalışmaların temelsiz kalacağına inanır. Arkeoloji, antropoloji, neuro-sanat ve mimarlık tarihi ile ilgili araştırmalar yapar.

Mimarinin işe yarar bir sığınak olmanın ötesine geçiş hikayesini araştırır. Kültürel bağları, tarihsel değişim ve gelişimlerini inceler, bulunduğu toplumun dönüşüm süreçlerinin yapılara nasıl yansıdığını araştırır; aynı zamanda bir dünya sanat atlası çerçevesinde tarihsel yapı dinamizmini inceler. Mikrokozmos ve makrokozmos arasındaki bağları anlamlandırmaya çalışır, çünkü mimarlık tam da bu noktada durur: Yaşamın, ölümün, ölümsüzlüğün, anıtsallığın ve kültürel izlerin buluşma noktasında.

İnsanın içindeki, kodlarındaki bu estetik merakın bizleri güzel olana iten, gelişimimizi sağlayan en önemli özelliklerimizden biri olduğunu düşünür. AURA DS olarak, üzerinde yaşayan insanların kolektif zihnini anlamak; gerçekliğin, efsanelerin ve hayal gücünün topraklarında mimarlık yapmak için bu coğrafyanın ilhamını taşıyan mimarların izlerini sürer.

EVRENSEL HEDEFLER

AURA DS olarak Birleşmiş Milletler Evrensel Bildirgesi’ni destekliyoruz. İnsan hakları, kendi çalışanlarımız ve onların güvenliği, çalışma koşulları ve genel refahıyla ilgili sosyal koşullar ve çalışan şartları doğrudan sorumluluğumuzdur.

Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni destekliyor, proje ihtiyaç programlarında bu amaçlar doğrultusunda ek çalışmalar yapıyoruz.

1.Yoksulluk 2. Açlık, 3. Sağlıklı Bireyler, 4. Nitelikli Eğitim, 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, 6. Temiz Su ve Sıhhi Koşullar, 7. Erişilebilir ve Temiz Enerji, 8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, 10. Eşitsizliklerin Azaltılması, 11. Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları, 12. Sorumlu Tüketim ve Üretim, 13. İklim Eylemi, 14. Sudaki Yaşam, 15. Karasal Yaşam, 16. Barış ve Adalet 17. Hedefler İçin Ortaklıklar

NEURO-SANAT YAKLAŞIMI

John Onians’ın bir sanat tarihçisi olarak öncülüğünü yaptığı neuro-sanat akımı; antropologlar, nörologlar, arkeologlar, sosyologlar ve sanat tarihçilerinin bir araya gelerek yürüttükleri, insan beynindeki estetik kodlar, estetik algımızın sebepleri ve nasıl yönlendiği ile ilgili deneyler ve bu deneylerin sonuçları üzerine yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. AURA DS olarak yapay zeka ile yapma ve görme biçimlerinde nöroloji bilimini kullanan neuro-sanat çalışmalarının bir araya gelebileceğini öngörmekteyiz. Böyle bir olasılık, tüm sanat ve mimari yaklaşımları derinden etkileyecektir.

İNSAN ÖLÇEĞİ VE ÇEVRE

Mimarimizin odağında her zaman insan vardır. Bu anlamda yapının peyzajı, çevresi, mekan algısı ve ölçeği de insan ölçeğinde olmalıdır.

AURA DS olarak; yaşanacak hayata odaklanıyoruz. Projelerimizi, insanları ön plana alarak geliştiriyoruz. İşveren ve toplum için değer yaratma taahhüdümüzü yerine getirmek için ciddi ve aktif bir şekilde çalışıyoruz. Yapıların, onu kullanan insanlar için fark yaratabilmesi gerektiğine inanıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ

İnsan-çevre ilişkisi ve tarihsel süreç göz önünde bulundurulduğunda, çevre bilinciyle yapı tasarlamak bir tercih değil zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılar, şu anda yayılan CO₂ emisyonlarının üçte birinin ve enerji tüketiminin yaklaşık %40’ının sorumlusudur. AURA DS olarak, yapıların çevreye olumsuz etkisini değiştirme sorumluluğunu üstlenen grubun bir parçası olmak, olumlu gelişime katkıda bulunmak istiyoruz.

Projelerimizde sürdürülebilirlik stratejisini içeriğe bağlı olarak; projenin içeriğine ve işveren ihtiyaçlarına göre tavsiyelerimizle yürütmekteyiz.

Sürdürülebilirlik sertifikası olan uzmanlarla birlikte çalışarak enerji, iç mekan iklim koşulları, gün ışığı ve yaşam döngüsü analizleriyle ilgili erken aşama tasarım stratejileri; sürdürülebilir malzeme seçimi ve yapı ürünleriyle ilgili çevresel riskler; sağlık, toplam ekonomik analiz ve gün ışığı koşullarının (parıltı, kontrast koşulları ve güneş ışığı alım koşulları) yanı sıra iç mekan iklimi – yaz ve kış simülasyonları ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz.

BIM

BIM, projelendirme ve yapım süreçlerine daha gerçekçi bir bakış açısı getirmesi, farklı aktörler arasında etkili işbirliğini, zaman ve maliyetin daha doğru yönetilmesini sağlaması sayesinde projelere değer katmaktadır. Bu, proje yönetimi, artan kalite ve daha iyi üretkenlik için BIM’i önemli bir araç haline getirmektedir.

AURA DS BIM çalışmaları, en son çalışma yöntemlerini takip etme tutkumuzun bir sonucudur.

Yapı modeli, hem danışmanlar hem de inşaat faaliyetleri için projenin ve zorluklarının üstesinden gelinmesini kolaylaştırır. En karmaşık ve zorlu tasarım koşullarında bile, çözümlerin belirlenebilmesi, geliştirilebilmesi ve danışman için doğrulanabilmesi daha kolay hale gelir.

Aura Design Studio