ADANA – SEYHAN SUCUZADE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM VE MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Adana İli Seyhan İlçesi Sucuzade Mahallesi sınırları içerisinde yer alan proje alanı, Tarihi Tepebağ Höyüğünden günümüze ulaşmış tescilli yapıların bulunduğu kentsel alana coğrafi olarak komşudur. Önerilen proje yaklaşımında, tarihi dokunun kentsel bellekte gün geçtikçe yitimine tanıklık eden Adana’da bir yandan tarihten gelen “izi” hissettirmek, bir yandan da çağın yeni olanaklarıyla kentliyi bütünleştirmeye yardımcı olmak amaçlanmıştır. Önerilen projede, Adanalıların gündelik hayatıyla organik bir “bağlantı” yakalayan ve belki “tanıdık” ama çağdaş yorumuyla bir o kadar “farklı” deneyimleri mümkün kılan kentsel mekan kurgusu ana ekseni oluşturmaktadır. Söz konusu mekan kurgusu iddiasıyla proje bir “kentsel arayüz” tanımlamaktadır. Projedeki her bir yapı, boşluk, avlu, meydan, saçak ve gölgede bir tür “kentsel buluşmalar mekanı” olma potansiyeli gözetilmiştir. Gündelik hayatta kentsel alanda “yitirilen bir aradalığın yeniden tesisi” için özellikle günün her saati ve farklılaşan ihtiyaçlara göre işlev kazandırılmış, yan yana gelişlere olanak sağlayan mekan örgüsü projenin ilham kaynağı olarak öne çıkmaktadır.

Yunan şehir devletinde kamusal hayat, bios politikos, pazar meydanında, Agora’da meydana gelir. Önerilen projede ise oldukça önemsenen kamusal hayatın izlerine, tasarlanan kent meydanında, Altın Koza Gösteri Merkezi’nin çağdaş bir agora işlevi gören geniş kamusal saçağı altında, açık fuayesinde ve meydanı kucaklayan kentsel sahnesinde, diğer yapılarla bütünleşen açık avlularda, havadar alt geçişlerde, arkadlarda, açık hava sinemasında, sokakta alışveriş kurgusunda rastlamak mümkündür. Proje konumu, mevcut işlevleri ve kullanıcıları itibariyle ticari, kültürel ve sanatsal aktiviteleri özellikle kentin genç nüfusuyla buluşturma mekanı olarak şekillenmiştir.

PROJE KONUMU Seyhan, Adana
PROJE İÇERİĞİ Altınkoza Gösteri Merkezi, Kültür Merkezi, Öğrenci Yurtları, Öğrenci Konutları, Gündüz Oteli, Ofis, Kadın Merkezi, Sinema Merkezi
YAPI ALANI 55.000 m²
İŞVEREN Adana Seyhan İlçe Belediyesi
STATÜSÜ Yarışma Projesi
PROJE YILI 2016
PROJE LİDERLERİ Filiz Cingi, Oktan Nalbantoglu
TASARIM EKİBİ Gülşah Aykaç, Yusuf Zamani, Esra Sert, Orcin Yılmaz, Alper Tüfekçioğlu, Elif Ceren Engin, Şahika Buz, Süleyman Can Çinkılıç, Cemil Hamdi Okumuş, Yunus Erol, Burcu Balaban, Burcin Öğreten, Fatih Yavuz
ÖDÜLLER Ulusal Mimari Proje Yarışması 4. Mansiyon Ödülü
PEYZAJ MİMARI ON Tasarım

BENZER PROJELER

Aura Design Studio