YAŞAMKENT TİCARET MERKEZİ

Günümüzde kent içindeki en önemli buluşma ve karşılaşma mekânlarını yaratan çarşılar, kent içinde fiziksel yapı algılarıyla da çevreleri ile etkileşime geçer, çevresini dönüştürür. Dolaşım ve yeme içme mekânlarının sokağa taşması ile geçirilen zamanın çoğunun sokak ve mekân etkileşiminde olması bunun en büyük kanıtıdır.

Çarşılar, Osmanlı döneminden itibaren kentlinin gündelik yaşamında sosyalleşme, günlük ihtiyaçların karşılanması gibi birçok olgunun iç içe geçtiği mekânlar olup, üzeri kapalı sokak imgesini oluşturmuşlardır. Yaşadığımız dönemde ise çarşılar; kent yaşantısının, alışveriş kültürünün mimarideki karşılığı olmuşlardır. Kentlinin bir sokaktan diğerine geçmesini sağlayan ticari alanlar olmasının ötesinde, ortak zamanları paylaşan kamusal alanlar haline gelmişlerdir. Yakın zamana kadar çok popüler olan kapalı kutu çarşılar ise kentin merkezlerinde yer alan ve yaygın kentsel davranışlara cevap verebilecek nitelikte olmayan alanlara dönüşmüşlerdir. Bu durum pandemi ile birlikte daha da hızlanmıştır.

Proje alanı çevresindeki toplu konutlar, villa siteleri ve merkez cami arasında Çayyolu mahallesinin merkezinde yer almaktadır. Proje alanının sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilmesi için öğrenci, kentli ve çarşı kullanıcısının en üst seviyede etkileşimde bulunması ve kent dinamizminin bir avlu etrafında tüm çevre yollardan farklı kot kullanımları ve farklı özellikte girişler ile taşınması hedeflenmiştir. Ticari alanların yanı sıra kamusal geniş ve çok amaçlı açık alanlar tasarlanarak alışveriş merkezinin ticari işlevine ek olarak gün boyu aktif ve esnek kullanımlara açık bir alan olması istenmiştir.

Ticaret merkezini saran saçak kütlesel bütünlüğü sağlamanın yanı sıra kütlenin kent dokusunda okunabilmesi amaçlanmıştır. Saçaklar açık amfi tiyatronun üzerinde güneş kırıcılarla, sokak içlerinde teraslara dönüşmekte, yapıya mimari farklı dokular kazandırmaktadır. Yapı, esnek dolaşım kurgusu sayesinde ticaret ve alışveriş işlevlerini karşılayan birimleri örgütleyerek birbirine bağlamakta ve aralarında maksimum etkileşimi sağlamaktadır. Çevredeki konut dokusu için de sosyal bir odak yaratma potansiyeline sahip olan orta avlu, dükkânlar tarafından çevrelenmektedir. Genç öğrenci profiline alternatif ve dinamik mekân kullanımı sağlayarak yoğun etkileşimli ve sosyal yaşantıyı zenginleştiren bir senaryo kurgulanmaktadır. Dört farklı çekirdekten beslenen merkezde, güney cephesine konumlandırılmış açık teraslar yardımıyla iç ve dış mekânların sürekliliği sağlanmıştır.

Yapı, çevresindeki yeşil alan ve parklarla görsel ve işlevsel olarak ilişkilendirilip, hem avluda hem de çevresinde yeşil alanlar tasarlanmış, geniş saksılı amfi tiyatro ile çevre bitki örtüsü avlu içindeki bitki örtüsü ile birbirine bağlanmıştır. Yerleşim alanındaki ve potansiyel otopark sıkıntısı göz önünde bulundurularak, açık ve kapalı araç otopark olanakları sağlanmış ve alanda iki ayrı bölgede çözümlenmiştir. Yaşamkent Ticaret Merkezi, stratejik konumuyla ve kent yaşamına uyum sağlayan mimarisiyle önemli ticari yerleşim önerilerinden biri olmayı amaçlamaktadır.

PROJENİN KONUMU Ankara
YAPI ALANI 7500 m²
İŞVEREN Hakan Serim
STATÜSÜ -
PROJE YILI 2021
PROJE EKİBİ Elif Düzel, Yusuf Ertaş, Hatice Küçükbayram
İNŞAAT MÜHENDİSİ TOYDEMİR Mühendislik
MAKİNE MÜHENDİSİ MTD Mühendislik
ELEKTRİK MÜHENDİSİ AKAY Mühendislik
PEYZAJ MİMARI TAPS Project

BENZER PROJELER

Aura Design Studio