Gazi Anadolu High School

Ankara’nın köklü liselerinden olan Gazi Anadolu Lisesi’nin taşınarak Beytepe’de yeniden yapılması kararı ile başlanan proje 21.038 metrekarelik bir arsa üzerine TOBB tarafından inşa edildi.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Yeni yapı; mevcut yapılar incelenerek, fonksiyon ilişkileri ve mevcut yapıda yaşanılan sıkıntılar açısından yeniden ele alınmıştır.  Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı ile bağlantılı Hitit Bulvarı’ndan ana girişini almaktadır.

Aynı ebatta olması gereken derslik ve laboratuvar modülleri projenin ana fikrini oluşturmuş, modülerlik, esneklik ve kuvvetli dolaşım bağlantıları kriterleri ekseninde yapı tasarımı tamamlanmıştır. Yapı; bütünüyle yerleşim, cephe karakteri ve detay çözümleriyle modüler olarak çözümlenmiştir.

İnsan dolaşımı ve ulaşımı tasarımda öncelikli tutulmuş, farklı fonksiyon ve yükseklik ihtiyaçları avlu etrafında kurgulanmış, yarı açık arkad ile zemin ve 1. kata bağlantı kurulmuştur. Yapı, güney yönelimli ve korunaklı bir avlu çevresinde kurgulanmış, derslikler, spor salonu ve konferans salonu blokları, bağımsız olarak avluya açılmakta ve kuvvetli sirkülasyon bağlantıları ile bir arada çalışmaktadır. Avlu, spor salonu, çok amaçlı salon ve yemekhane-kantin gibi sosyal alanlar, derslikler, laboratuvar ve bilgisayar odaları gibi uygulama amaçlı mekânlar; eğitimcilerin, öğrencilerin ve bu yapıyı kullanacak olan diğer kullanıcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Tören alanı ve avlu arkadla çevrelenirken; konferans salonu, spor salonu, yemekhane, kantin ve okul giriş alanı arkad yapısıyla birbirine bağlanmakta, kapalı alan, yarı açık alan ve açık alan dengesi sağlanmaktadır. Yönetim katı, konferans salonu ve spor salonu ile aynı kattan yarı açık bir bağlantı ile, 1. katta tören alanına hakim noktada kurgulanarak, tören alanına ve amfiye düzenli merdivenlerle bağlantı kurmuştur.

Tüm akslar 4m olarak ele alınmış. Cephe tasarımı, iç mekân tasarımı, koridorları, derslikleri, konferans salonu ve spor salonu detayları modüler sistemlerle ele alınmıştır. 4 metrelik akslar iç mekânlarda kolon ve kirişlerle dışa vurulmuş, yapı ritmini okutmak amaçlanmıştır. Aynı ritim cephelerde de kendini göstermekte, bisküvi tuğla, cam ve mantolama yüzeyler cephe tasarımına uygun olarak tekrar etmektedir. Arkad brüt beton kolonlar ve alınlardan oluşmaktadır. Spor salonu ve konferans salonu çelik çatı sistemi ile çözümlenmiş, yapının geri kalanı betonarme olarak tasarlanmıştır. Cephelerde kırmızı renkli tuğla ve beyaz renkli mantolama, cam ve polikarbon yarı transparan yüzeyler kullanılmıştır. Aynı renk paleti, iç mimaride de tekrarlanmış, kırmızı tuğla, beyaz sıva ve tavanlar ile kırmızı derslik kapıları ve brüt beton tavanlar dışa vurulmuştur. Tüm yapıda dış ve iç cephelerde koyu renk gri doğrama ve metal aksam kullanılmıştır. Kırmızı tuğlanın yarattığı sıcak etkiden yararlanılarak ana giriş holü, asansör kovaları, fuaye duvarları kırmızı tuğla ile kaplanmış, dersliklerin kapılarında ve merdivenlerin korkuluklarında kullanılan kırmızı renk ile tekrarlanmıştır. Konferans salonunda ise Gazi Anadolu Lisesinin logosundaki mavi renk ile renk geçişli koltuk dizilimi tasarımı yapılmış, akustik ahşap paneller ve gri renkli halı ile ise salon iç mekân tasarımı tamamlanmıştır.

Yapı iki kol vebir ana gövdeden oluşmakta, ortadaki avluyu çevrelemektedir. Yapının bütün parçaları avludan girişlere sahiptir. Hitit Bulvarı’nı karşılayan giriş ise yapının ana gövdesine açılmaktadır. Kuzey doğu cephesinde idare ve misafirler için açık otopark düzenlenmiştir. Yapının açılı kanadında spor salonu ve çok amaçlı salon yer alırken, ana gövdede ve dik kanatta derslikler ve eğitim alanları yer almaktadır.

Ana giriş alanı avluya açılan ana bir hol ile tüm yapıya bağlanmaktadır. Giriş holü, resepsiyon ve yönetim katına çıkan merdiven ile iki kat yüksekliğinde bir giriş mekanı ile tasarlanmıştır. Ana yapı, Konferans salonu yaya geçiş mekânı mesh korkuluk sistemi ile kendine özel bir mekân tasarımına sahiptir. Konferans salonu fuayesi içindeki cam ışıklık, fuayeye ve spor salonu girişine doğal ışık sağlamaktadır.

Zemin katta dersliklere yer verilmemiş, bu kat sosyal mekânlara hizmet etmek üzere tasarlanmıştır. Ana gövdede kütüphane, doktor odası, rehberlik ve öğrenci işleri ofisi gibi hizmet ve işletme mekânları bulunmaktadır. Katın avluya bakan cephelerinde arkadlı bağlantı yolu yer almaktadır. Açılı olan kanata yerleştirilmiş, her iki kattan da giriş alabilen ve her iki katta da fuayesi olan konferans salonunun alt kat fuayesi ile spor salonu birbiri ile etkileşimli ve zemin katta avluya açılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu mekânların karşısında, yapının dik kanadında yer alan yemekhane ve kantin mekanları da arkad bağlantısı ile avluya açılmaktadır.

  1. katta açılı olan kanatta sosyal alanlar devam ederken, ana gövdeye ve dik kanatta derslikler yerleştirilmiştir. Yapının ana gövdesinin önünde, avluya açılan bir protokol alanı tasarlanmıştır. Açılı kanatta yer verilen sosyal alanlar ile ana gövde arasında laboratuvarlar, bilgisayar odaları ve atölyeler bulunmaktadır.
  2. katta yapının dik kanadında derslikler devam etmekte, derslik alanlarının sonlarında da teneffüs alanları yer almaktadır. Bu alanlara ıslak hacim, dolaşım ve teknik servis alanları yerleştirilmiştir.

Bodrum kat, yapının ana gövdesi altında kurgulanmıştır. Teknik hacimler, sığınak, arşiv mekânları yer almaktadır.

Gazi Anadolu Lisesi gerek mekânsal ilişkileri gerek kullandığı materyaller ve gerek oluşturduğu çevre ve avlu tasarımıyla mevcut yapıda bulunan sıkıntılara çözüm önerileri geliştirmiş, yapının kullanıcılarına fonksiyonel ve bir o kadar da zengin yeni bir mekân deneyimi sunmuştur.

PROJE YERİ Ankara, Çankaya
PROJE TİPİ Lise / Ortaöğretim
PROJE TİPİ GRUBU Eğitim
İŞVEREN Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ANA YÜKLENİCİ Ali Rıza Çelik, MBS Yapı AŞ
ALT YÜKLENİCİ Tür-Sum İnşaat
PROJE YÖNETİCİSİ Filiz Cingi Yurdakul
STATİK PROJESİ Murat Aydın Mühendislik
MEKANİK PROJESİ SLM
ELEKTRİK PROJESİ SLM
TESİSAT PROJESİ SLM
ÇELİK PROJESİ Murat Aydın Mühendislik
ALTYAPI PROJESİ Duygu Tüntaş
YANGIN TAHLİYE PROJESİ Zeytin Danışmanlık
FOTOĞRAF Fethi Mağara
ŞANTİYE YÖNETİCİSİ Mustafa Tekinel, Koray Yavaş
PROJE BAŞLANGIÇ YILI 2018
PROJE BİTİŞ YILI 2018
İNŞAAT BAŞLANGIÇ YILI 2019
İNŞAAT BİTİŞ YILI 2021
ARSA ALANI 21.038 m²
TOPLAM İNŞAAT ALANI 14.293 m²
Aura Design Studio