Çankaya Municipality Sports and Culture Center

Proje alanı Ankara illi Karapınar mahallesinde yer alan rekreasyon çalışmaları devam eden Karapınar Vadisi bitişinde vadiye hakim ve Konya yolundan da algılanabilir bir konumda yer almaktadır.

Karapınar vadisi ile yoğun konut dokusu arasında önemli bir kamusal kompleks rolü üstlenmeyi amaçlayan proje; kapalı yüzme havuzu-spor salonları yapısı ile kütüphane-atölyeler- çok amaçlı salon-muhtarlık-aile sağlık merkezi gibi birçok kamusal fonksiyonu içinde bulunduran bir komplekstir. Vadiye inen iki yapı arasında karşılıklı farklı kademelerde oturan; kütüphanenin, pilates salonunun teraslarının açıldığı, belediyenin yazları aktif olarak düzenlediği açık hava sinemasına uygun peyzaj düzenlemesi ile birlikte vadi manzaralı proje özelinde tasarlanmış olan bir kamusal geçiş ve sosyal etkileşim mekanı olarak düzenlenmiştir. Bu geçiş alanının sonunda iki yapıyı birleştiren arkad yer almaktadır. Her iki yapının alt kot girişleri bu arkad ile birbirine bağlanmış, iki farklı yapının cephe dilleri ve arkad ile bütünsellik algısı yakalanmak istenmiştir.

Kapalı yüzme havuzu ve spor salonları yapısı 4 katlı ve 5.227 m²dir. Yapı eğimli bir araziye oturmaktadır. Tasarımda bu eğimden faydalanılarak farklı kotlardan yapı girişleri alınmıştır. Vadiye bakan alt kottan havuz ve soyunma hacimleri ile ilişki sağlanmış; üst kottan ise vadi manzarası ile ilişkilendirilen kafeteryaya direkt erişim sağlanmıştır.

Eğimli arazideki kot farklılıklarından yararlanılarak yapıya ait iki adet giriş kurgulanmıştır. 1. bodrum katta; spor salonuna ait fitness, aerobik ve spinning salonları bulunmaktadır. Aerobik salonunun Karapınar Çankaya Evi ve Karapınar Yüzme Havuzu arasında kalan rekreasyon alanına cephe verdiği noktadan dış mekanla ilişki kurulmuştur. Ayrıca spor yapan üyenin çocuğuna refakat edilebilecek bir çocuk oyun alanı da bu katta çözümlenmiştir.  Spinning salonu vadi manzarasına hakim şekilde, akustik açıdan uygun malzemeler seçilerek tasarlanmıştır. Kat holünde 2. bodrum kattan zemin kata kadar devam eden bir galeri bulunmaktadır.

Zemin katta; Giriş holü, danışma, kafeterya, genel tuvaletler, kafeterya mutfak alanı ve depolama alanı ile yapının klima santrali bulunmaktadır. Kafeteryanın vadi manzarasına yönelmesi dikkate alınmış, Klima santralinin havalandırma ve ulaşım gereklerinin en elverişli şekilde çözümlenmesi amaçlanmıştır.

Yapı engelli dostu olarak tasarlanmış olup bina girişleri ve asansörler engelli erişimine uygun tasarlanmıştır. Engellilere yönelik kadın ve erkek soyunma, duş, tuvalet hacimleri ayrıca çözümlenmiştir.

Bina dış cephesinde mantolama sistem + dış cephe boyası ve giydirme cephe sistemi kullanılmıştır. Yapının vadi manzaralı cephesinin kuzeye bakması dolayısıyla, spor alanlarının güneş ışığından maksimum faydalanması sağlanmış ilgili cephelere bakan mekanlarda girdirme cephe sistemi kullanılmıştır. Çelik taşıyıcı sistem ile çözümlenen havuz hacmi ışık geçirgenliği, mahremiyet ve kütle plastiği düşünülerek çözümlenmiştir. Havuz çatısında çatı paneli ve ışıklıklar kullanılmıştır. Çatı eğimi yağmur ve kar yükü dikkate alınarak çözümlenmiştir.

Çankaya Evi; sosyal tesis, aile sağlık merkezi ve muhtarlık yapısı 4 katlı ve 1.658 m²’dir. Vadiye bakan alt kottan ana giriş ve çok amaçlı salon ilişkileri sağlanmış; üst kottan ise Çankaya Evi””nden bağımsız olarak aile sağlığı merkezi ve muhtarlık birimlerinin girişleri oluşturulmuştur. Tüm birimler birbirinden bağımsız farklı birimler tarafından işletilebilmektedir.

Yapının genel tasarım kararlarında yapı orta kısmında bir sirkülasyon hattı bu sirkülasyon hattının bir tarafında atölye, çok amaçlı salon, 24 saat açık kütüphane gibi büyük hacimler diğer kolda ise bu hacimleri destekleyen mutfak, wc gibi servis alanları düzenlenmiştir.

Çankaya evinin ana bağlantısı 2. bodrum kat üzerinden kurulmaktadır. Bu katta idari ofis, çok amaçlı salon ve ilgili birimler, teknik hacimler ve çok amaçlı salona hizmet eden ıslak hacimler bulunmaktadır. Yapı girişi boyunca uzanan saçaklı giriş platosu çok amaçlı salonun önünden devam ederek Çankaya Evi ve yüzme havuzu arasında tasarlanan sosyal etkileşim alanına uzanmaktadır. Çankaya Evi””nden parka doğru uzanan arkad ile bağlantı tanımlı hale getirilmiş yerleşke bütünlüğü sağlanmıştır.

  1. Bodrum katta, kütüphane, çocuk kütüphanesi niteliğinde oyun ve masal odası ve bu mekanların servisleri yer almaktadır. Kütüphane önündeki geniş teras ile ara geçiş aksına bağlanılmaktadır. Yaz aylarında çalışma alanlarının teraslar ve yeşil aks üzerinde genişlemesi amaçlanmıştır.

Çankaya Evi””nden bağımsız olarak Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık birimleri ve bu birimlerin servis mekanları zemin katta bulunmaktadır. Engelli ve hasta ulaşımı, farklı zaman kullanımları düşünülerek fonksiyonlar birbirini olulu yönde destekleyecek şekilde fonksiyon yerleşimi yapılmıştır. Bu katın Çankaya Evi kısmında Karapınar vadisine bakan büyük bir resim atölyesi bulunmaktadır.

  1. Katta atölyeler ve atölyelerin servisleri yer almaktadır. Atölyeler; iki yapı arasında düzenlenen parka, sosyal etkileşim alanına ve Karapınar vadisine bakmaktadır.

Yapı cephe düzeni de bu ana tasarım kararını destekleyecek şekilde oluşturulmuştur. Sirkülasyon hattı daha şeffaf giydirme cam sistemler ile kaplanarak iki kütlenin birbirinden kopuk algılanması sağlanmıştır. Servis mekanlarının bulunduğu kütle koyu antrasit renkli, diğer kütle ise beyaz olarak düzenlenmiştir.

Çankaya Evi ana girişinin sağlandığı vadi cephesinde çok amaçlı salon ve ana girişin bulunduğu kısım ışıklıklı yüksek çelik konstrüksiyonlar ile vurgulanmış bu cephe düzeni parkta ve yüzme havuzu cephesinde arkadlarla devam ettirilmiştir. Pencere önlerinde belirli bir ritim oluşturacak şekilde bulunduğu zemin ile kontrast olarak beyaz kütlede antrasit, antrasit kütlede beyaz genişletilmiş metal güneş kırıcı paneller kullanılmıştır.

PROJE YERİ Ankara, Çankaya
PROJE TİPİ Sosyal Tesis
PROJE TİPİ GRUBU Kamu
İŞVEREN Çankaya Belediyesi
PROJE BAŞLANGIÇ YILI 2019
PROJE BİTİŞ YILI 2019
ARSA ALANI 5.455 m²
PROJE BİTİŞ YILI 6.848 m²
Aura Design Studio